Home

- Tombolă

Tombolă

Tombolă

REGULAMENTUL

CAMPANIEI PROMOȚIONALE

”Tombolă. Cumpără și cîștigă”

ORGANIZATĂ DE CĂTRE ”Olisgrup” S.R.L.

 

Denumirea campaniei promoționale

” Tombolă. Cumpără și cîștigă” (în continure denumită ”Promoție” sau „Tombolă”). 

 

Perioada Promoției și data tombolei

Perioada – 17.07.2022; Sfîrșitul- 31.07.2022. Tombola va avea loc pe data de 02 august 2022,  în direct pe pagina de facebook Muncitorul.md, ora 16:00.

 

Spațiul desfășurării Promoției

 Toate magazinele „Muncitorul.md” din Republica Moldova.

 

Participanții la Promoție, Condiții de participare

Promoția este destinată persoanelor fizice care în perioada Promoției au procurat produse din magazinele Muncitorul.md , în valoare de 300 MDL /trei sute lei/ și mai mult.

Pentru a fi recunoscut calitatea de Participant, consumatorul care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziţioneze marfa în valoare minimă stabilită pentru promoţie.

In perioada Promoției, pentru a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică, trebuie sa achizitioneze (cumpărătură unică) cel puțin un produs in valoare de 300 MDL /trei sute lei/ (preț minim pentru o unitate).

Dovada achiziţionării produsului reprezintă bonul fiscal eliberat de către vînzătorul produsului. Neprezentarea dovezii achiziționării produsului care probează cumpărarea produsului promoţional privează cîştigătorul de dreptul de a primi premiul.

La procurarea oricărui produs în valoare de 300 lei  (sau mai multor produse în valoare de 300 lei sau mai mult pe un bon fiscal), participantul va primi dovada achiziționării produsului și un cupon de participare. Cuponul este format din 2 părți, care au numere identice. Pe о parțе, participantul va scrie data cumpărăturii, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon.

O parte a cuponului cumpărătorul îl aruncă în boxul pentru colectarea cupoanelor lîngă casa și o altă parte și bonul fiscal / îi lasă la el pînă la Tombolă.

Tombola va avea loc pe data de 02 august 2022,  în direct pe pagina de facebook Muncitorul.md, ora 16:00.

Premiul mare este – Balansoar Rodos

Participînd la tombolă, câștigâtorul își rezervă dreprul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în cupon în mass-media.

Câștigătorii vor fi apelați în timpul transmisiunii live. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul muncitorul.md si pagina de facebook.

Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze pe adresa: mun. Chisinau, str. Codrilor 16/1  (magazin „MUNCITORUL.MD”) până la 12.08.2022. Ridicarea cîștigurilor se va efectua în zilele lucrătoare (de luni pînă vineri) în intervalul orelor 10:00 – 17:00.

Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate (sau permis de şedere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară), dovada achiziționării produsului /bonul fiscal sau factura fiscală pentru marfa procurată în credit/ și partea detașabilă a cuponului, care a rămas la el.

În caz de returnare a mărfii, cuponul nu mai este valabil pentru participare în Tombolă.

Organizatorul nu este responsabil pentru erori de imprimare ale numerilor pe cupoanele de participare și numelor premiilor.

 

Produsele incluse în circuitul Promoției

Toate produsele care sunt comercializate în magazinele ”MUNCITORUL.MD”.

 

Aderarea la Promoție

Participantul – persoana fizică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărui produs promoţional.

Achiziţionarea produsului promoţional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Promoţiei).

Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Promoție, precum şi a refuza premiul cîştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarant.

Participantul care a aderat la Promoție poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.

 

Beneficiarii cîștigurilor oferite în cadrul Promoției

Premiul cîştigat în cadrul Promoţiei se acordă doar deţinătorilor de cupoane cîștigătoare și care prezintă cecul (bonul fiscal), care probează achiziţia produsului promoţional. La acordarea premiului, cîştigătorul este obligat să prezinte un act de identitate (buletin de identitate sau permis de şedere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară) şi să confirme în scris datele sale de identitate, precum şi faptul primirii premiului cîştigat – semnarea facturii fiscale cu titlu gratuit și a actului de primire-predare a cîștigului. Cîștigurile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.